grafisch ontwerp en technisch webdesign
aurareading en healing
paragnostiek, tarot en numerologie
persoonlijke consultatie en coaching
theremin
Klik hier voor producten informatie
Klik hier voor (pen-)tekeningen
Klik hier voor de agenda
Klik hier voor de home pagina

Overzicht cursussen, lezingen en workshops

Auralezen workshop als introductie op de cursus.
Basiscursus energiewerker: Auralezen en aurahealen.
"Cycli" lezing voor positief herprogrammeren.
Numerologie workshop voor snel meer overzicht.
Tarotcursus voor meer inzicht.
Tarotworkshop voor snel meer inzicht.


workshop auralezen

Alle levende wezens hebben een energieveld. We noemen dat "de aura". Soms is de aura moeilijk waarneembaar maar de energie die het lichaam gebruikt, heeft als neven-effect dat het de aura-velden doet veranderen van vorm. Op sommige momenten zullen de aura-velden rond het middel breder zijn en op andere momenten de velden rond hoofd of voeten. Fysieke klachten kunnen vaak worden waargenomen in het auraveld.

Sommige mensen kunnen van nature de aura zeer goed waarnemen; bijna net zo duidelijk als het stoffelijk lichaam. Vrijwel iedereen kan het aanleren. Tijdens de workshop auralezen krijg je informatie over de aura en gaan we samen op zoek naar jouw eerste auraveld.

Voor het volgen van deze workshop heb je geen bijzondere kennis of vaardigheden nodig. Deze workshop is vooral interessant als je nadenkt over het inschrijven voor een volledige cursus auralezen. In twee uur tijd kun je al je vragen stellen en alvast wat basiskennis opdoen.

Prijs: € 50,00 inclusief materiaal, koffie en thee
Stuur mij een e-mail voor meer info (klik hier)

Klik hier voor het overzicht


basiscursus energiewerker

Energiewerk is het lezen en helen van de auravelden met behulp van o.a. kristallen, de Tingsha en energetisch lichaamswerk. In kleine cursusgroep van minimaal 6 en maximaal 8 personen ontdek je samen wat jij persoonlijk als energiewerker te bieden hebt. Je leert waar jouw kwaliteiten als energiewerker liggen en hoe je effectief de auravelden van anderen kunt verbeteren.

Een pittige, veelzijdige cursus van 16 bijeenkomsten voor iedereen die werkelijk met de menselijke energie wil werken, gegeven door paragnost Frank van Hemert:

"Humor, begrip en vooral diepgang zijn kenmerkend voor mijn manier van coachen en lesgeven. Iedereen die op een doeltreffende manier wil leren om de menselijke aura te zien, aan te voelen en te healen, nodig ik van harte uit om deze basiscursus te volgen."

Er staat veel op het programma, zoals:

* uitleg over diverse soorten licht en aura-energie leer
* kleurenleer en chakraleer
* effectief balanceren van de chakra's
* muziek en klanken
* cycli (maan, zon, Tzolkin, numerologie)
* het gebruik van kristallen en overige technieken
* het consult (begin, begrip, behandeling, beëindiging)
* ethiek, prijsbepaling en wettelijke zaken

Voor meer informatie over de basiscursus energiewerker kun je mij een e-mail sturen.
Klik hier voor het overzicht


workshop Numerologie - het geheim ontsluierd van taal en tekens

Voor iedereen die getallen kan optellen en de eigen levenscycli wil bestuderen

Deze workshop gaat vooral over de logische samenhang van aspecten van je leven. Na deze workshop ben je in staat om alles numerologisch te beschouwen, in het licht van de "Negen Universele Grondbeginselen". Dit is een numerologische logica op basis van Pythagoras' ideeën en inzichten van vele anderen.

Pythagoras was een Grieks wiskundige, wijsgeer, filosoof en hervormer. Aristoteles vatte zijn leer samen: "Alles is uit te drukken in getalswaarden. De gehele Hemel is harmonie en getal". Bekend is zijn wiskundige formule: a2 + b2 = c2. Pythagoras bedacht onze muzikale toonladder en is daarmee grondlegger van alle uitvoerbare muziek.

Alles om ons heen en in ons is opgebouwd uit een combinatie van elektromagnetische velden, die elkaar in evenwicht houden. Op aarde hebben we te maken met polariteit; alles heeft dus een positieve en een negatieve 'pool' of kant. Om alles bijeen te houden is er blijkbaar een bron-energie die o.a. atomen en moleculen bindt. Mensen zijn een onderdeel van het universum en dus ook voortdurend in beweging.

In taal en tekens schrijven we onze geschiedenis, ons heden en onze toekomst. Ons bewustzijn heeft vaak te maken met het begrijpen van en leren via deze tekens. Vrijwel alle communicatie in onze maatschappij is opgebouwd uit cijfers en letters. Numerologie is om die reden een heel krachtig instrument tijdens je eigen zoektocht naar samenhang.

In deze workshop leer je hoe je met numerologie kunt bepalen:
+ wat je bestemming in dit leven is en hoe je je energie dus het beste kunt richten om veel te bereiken
+ in welk jaar je transformeert en dus meer bij jezelf komt
+ wat belangrijke aspecten van je persoonlijkheid zijn
+ hoe je je meestal voelt
+ op welke manier je meestal denkt
+ wat je levenslessen zijn
+ hoe je direct reageert op, en achteraf denkt over belangrijke gebeurtenissen
+ hoe je relatie met anderen is

Prijs: € 50,00 inclusief materiaal, koffie en thee

Stuur mij een e-mail voor info en om je aan te melden (klik hier)

Klik hier voor het numerologie werkblad

Klik hier voor het overzicht


Tarotcursus

TAROTAR Tarotkaarten zijn vergelijkbaar met de menukaarten van een restaurant:
Al weet je wat je gaat eten, het smaakt altijd weer verrassend...


Van tarotkaarten gaat een bijna mystieke aantrekkingskracht uit. Tarot is veel meer dan toekomstvoorspellen of waarzeggerij. Er ligt ongelooflijk veel eeuwenoude kennis in de kaarten opgeslagen. Veel mensen die met het kaartspel in contact komen, worden verleid om een spel kaarten en een boekje te kopen om thuis te gaan studeren. Zo begon ik ooit zelf ook aan een spel Lenormandkaarten (een kaartspel, verwant aan tarot) toen ik 14 jaar was. Wat gebeurde? Ik begon er enthousiast aan maar na een half jaar belandde het spel in de kast. Toch bleef het me interesseren en elke keer als ik over kaartleggers hoorde, wilde ik er ook 'iets' mee doen.

Pas jaren later besloot ik om me meer te gaan verdiepen in kaartlezen door een solide cursus te volgen. Dat heeft mij heel veel duidelijkheid gegeven over allerlei levensvragen waar ik mee worstelde. Na de cursus kon ik de tarotkaarten goed lezen en interpreteren en ook de Lenormandkaarten begreep ik opeens veel beter. Sindsdien heb ik de eeuwenoude kennis al aan veel cursisten doorgegeven en er nog veel meer mensen mee geholpen. Ik geef les volgens dezelfde methode als mijn lerares, een methode die voor iedereen zeer toegankelijk is; door in een kleine cursusgroep samen met anderen de kaarten vanuit jezelf te benaderen ontstaat al gauw een "persoonlijke band" met dit waanzinnig interessante kaartspel.

Iedereen die tarot wil bestuderen neem ik graag mee op reis naar de diepste diepten van hun eigen wezen, of net zover als iemand zelf wenst te gaan. Tijdens de cursus word je bekend met de betekenis van de kaarten aan de hand van voorbeelden uit jouw eigen leven, waardoor je jouw eigen geschiedenis en toekomst als kapstok en naslagwerk kunt gebruiken. Met het nieuwe licht dat tarot op je eigen verleden werpt, begrijp je reeds tijdens de cursus je eigen leven steeds beter. De afbeeldingen en symboliek van de tarotkaarten krijgen voor jou een persoonlijke betekenis.

Inhoud
De totale cursus bestaat uit twee delen. Het eerste deel richt zich voornamelijk op de betekenis van kleuren, getallen en de symbolen (buiten de stokken, zwaarden, munten en bekers van de kleine arcana) die op de kaarten voorkomen. Ook de grote arcana (een belangrijk onderdeel van het tarotspel) wordt in zijn geheel bestudeerd en legpatronen voor de grote arcana-kaarten worden behandeld. Na een maand vakantie begint het tweede deel van de cursus. Daarin wordt de kleine arcana behandeld en de complete betekenis van alle zwaarden-, stokken-, bekers- en muntenkaarten, evenals legpatronen voor de gehele tarot. Tijdens de cursus komen ook allerlei andere aspecten van kaartleggen aan bod, zoals ethiek, geestelijke voorbereiding en hoe kaartleggingen op een doeltreffende manier kunnen worden opgebouwd. Ook is er ruime aandacht voor allerlei filosofieën, culturen en religies van over de hele wereld. Kortom: een complete cursus die je begeleidt tot volwaardig tarotkenner!

Tijdens de cursus wordt gebruik gemaakt van de Complete Tarot, inclusief de aanvulling op de Rider-Waite tarot, die je op de tweede cursusavond zult ontvangen. Er zal veel worden gepraat dus is het belangrijk om zelf pen en papier mee te nemen om aantekeningen te kunnen maken. Er wordt gestart als er een volledige cursusgroep kan worden gevormd. Een cursusgroep bestaat uit 6 cursisten (niet meer!) zodat er veel persoonlijke aandacht voor elke cursist is.

Kosten: € 35,- per lesavond (of -middag), geheel vooraf of wekelijks voor aanvang van elke les te voldoen. In totaal zijn er 16 avonden, verdeeld over 2 X 8 weken met tussendoor 4 weken vakantie (dus: 20 weken). Elke lesavond duurt 2 tot 2,5 uur.

Tips voor doe-het-zelfers:
Er zal vast ergens een gratis (online-)cursus tarot te vinden zijn. In mijn beleving dient iedereen zelf een persoonlijke band met de kaarten te krijgen en daar zijn naar mijn weten schriftelijke en/of online cursussen niet geschikt voor. Als je af en toe een legging wilt doen, doe het dan liever als volgt:

1. Koop een goed boek met uitgebreide uitleg van de kaarten. Kijk daarbij of van elke kaart een duidelijke beschrijving is gegeven over heden, verleden, toekomst en karakter.

2. Kijk alle kaarten eens rustig door, bijvoorbeeld op een regenachtige middag: ontspan jezelf eerst. Neem het spel ter hand en bekijk de bovenste kaart goed. Besteed voldoende tijd om elke kaart op je in te laten werken, bijvoorbeeld 1 of 2 minuten per kaart. Je hoeft hierbij niet het boek te pakken, gewoon alleen maar naar de kaarten kijken is al voldoende. Probeer hierbij voor jezelf bij elk plaatje te zoeken naar een gebeurtenis of persoon in het verleden van je eigen leven, die vergelijkbaar is met de afbeelding op de kaart. Probeer jezelf dus te verbinden met de afbeelding door het in je eigen leven te herkennen. Kijk dan eventueel in je boek om te zien waar de overeenkomsten en verschillen liggen, of wacht daar nog even mee.

3. Nu kun je al gaan kaartleggen: schud de kaarten totdat je het gevoel hebt dat ze goed doorelkaar zitten, waarbij je jezelf steeds dezelfde vraag stelt: "Hoe ziet mijn verleden eruit op het gebied van ...?" Op de plaats van de puntjes vul je in wat je wilt: werk, relaties, scholing, etc. Je gaat straks de bovenste drie kaarten gebruiken voor je kaartlegging, daar mag je ook aan denken. Verdere gedachten zijn niet gewenst dus stuur die in liefde terug naar hun bron.

4. Als je klaar bent met schudden dan leg je het pak gesloten, dus met de plaatjes naar beneden, voor je neer. Met je linkerhand verdeel je het pak kaarten in drie stapeltjes. Hoe groot die stapeltjes worden maakt niet uit. Dan concentreer je je weer op je vraag. Met je rechterhand breng je dan de stapeltjes weer samen, zoals jij denkt dat het moet.

5. De kaarten liggen nu weer gesloten op één stapel. Nu pak je de bovenste kaart en die leg je open voor je neer op tafel. Dan pak je de tweede kaart, die leg je rechts van de eerste. De derde kaart leg je ook weer rechts. Drie kaarten liggen nu open. Van links naar rechts zie je nu gebeurtenissen die te maken hebben met je vraag. Omdat je dat van jezelf weet, kun je nu gaan zoeken naar de overeenkomsten, eventueel zonder enige kaartkennis uit boekjes. Maar het is nu wel verstandig om het boek te gaan gebruiken want daar vind je nog veel meer aanwijzingen en informatie.

6. Als je jouw eigen verleden in de kaarten herkent (en dat lukt de meeste mensen vrij snel) dan kun je deze legging nogmaals proberen of je kunt een échte verleden-heden-toekomst legging gaan doen. Eigenlijk volg je precies dezelfde stappen met als vraag: "Hoe ziet mijn leven eruit op het gebied van ..." maar nu is de eerste kaart die je van de stapel haalt "het verleden", de tweede kaart is "het heden" en de derde kaart is "de toekomst". Dus: de meest linkse kaart is het verleden, de meest rechtse kaart is de toekomst en de middelste kaart is: het heden. Zoek de overeenkomsten in je verleden en huidige situatie en probeer vervolgens te begrijpen waarom de toekomstkaart daar ligt en wat de kaart zou kunnen betekenen, gelet op het onderwerp van je legging.

7. Als je dit allemaal hebt gedaan dan is het interessant om bijvoorbeeld een "Keltisch kruis" of een ander legpatroon te gaan leren leggen. Op Internet en in allerlei boeken is daar heel veel informatie over dus dat laat ik graag aan jezelf. Tijdens de tarotcursus komen diverse legpatronen uitgebreid aan bod.

Hopelijk heb je iets aan bovenstaande tips. Ik wens je er veel plezier mee en ik hoor graag of het is gelukt.

Voor meer informatie over de tarotcursus kun je mij een e-mail sturen.
Klik hier voor het overzicht


workshop tarot

De "tips voor doe-het-zelvers" die ik hierboven heb gegeven, komen uitgebreid aan bod tijdens de kennismakingsworkshop "tarot" waarin gewerkt wordt met de grote arcana kaarten. Na een uitvoerige kennismaking met de kaarten leer je de vaardigheden om een kaartlegging te doen en hoe je uit afzonderlijke kaarten een duidelijk verhaal leest. Na het volgen van deze workshop ben je in staat om de tarotkaarten te gebruiken voor het beantwoorden van je levensvragen en die van anderen.

LET OP: Dit is geen volledige tarotcursus! De workshop duurt maximaal 4 uur (inclusief korte koffiepauze) en behandelt voornamelijk de kunst van het "lezen" van tarotkaarten. De workshop is daarom ook erg interessant als je al eens eerder een tarotcursus hebt gevolgd. Je mag zelf je eigen favoriete tarotspel van huis meenemen.

Voor meer informatie over de workshop tarot kun je mij een e-mail sturen.
Klik hier voor het overzicht


lezing "cycli"

Voor iedereen die zijn eigen levenscycli positief wil herprogrammeren

Panta Rhei (Grieks):
Alles in het Universum is voortdurend in verandering, alles stroomt.

Alles om ons heen en in ons is opgebouwd uit een combinatie van elektromagnetische velden, die elkaar in evenwicht houden. Elke cyclus heeft een eigen "frequentie": het aantal keren per tijdseenheid of afstand, dat dezelfde gebeurtenis zich herhaalt. Mooie voorbeelden hiervan zijn de draaipatronen van de aarde, de levenscyclus van onze lichaamscellen, geluid, licht en bijvoorbeeld de Von Neumanncyclus die elke computerprocessor steeds opnieuw volgt. Op aarde hebben we te maken met polariteit; alles heeft dus een positieve en een negatieve 'pool' of kant. Om alles bijeen te houden is er blijkbaar een bron-energie die o.a. atomen en moleculen bindt.

Mensen zijn een onderdeel van het universum en dus ook voortdurend in beweging. Net als al het andere verloopt ons leven helemaal cyclisch. Met astrologie, numerologie, bioritmes en talloze andere methodes kunnen onze eigen cyclische processen in kaart worden gebracht. Die methodes verduidelijken veel van onze persoonlijke positieve en negatieve eigenschappen. Door deze te bestuderen ontstaat vaak een diepgaand inzicht dat een positieve verandering in gang kan zetten. Begrip van deze processen leidt echter meestal niet direct tot het gewenste resultaat. Onze levensprocessen, gedachten en gevoelens zijn namelijk ook cyclische golfbewegingen. Bewust en/of onbewust verzet tegen de doorgaande stroom van het leven kan allerlei problemen opleveren.

Wij zijn blijkbaar een oneindig wezen in een stoffelijk lichaam. Onze geest is in staat om lichamelijke processen (cycli) te sturen en wordt beïnvloedt door het stoffelijk lichaam. Tijdens deze interessante lezing zal ik je kennis laten maken met de grootsheid en flexibiliteit van je eigen geest en het bijzondere vermogen van je geest om veranderingen in jouw leven aan te brengen door je eigen cycli te leren herkennen en direct positief te herprogrammeren.

Klik hier voor het overzicht
Voor meer informatie kan je mij altijd een e-mail sturen.
Ik beantwoord alle e-mail maar soms kan het een paar dagen duren.
stuur e-mail | home | copyright 2007 - 2021 | contactgegevens